Agropodnik

Ostatní služby

  • práce UDS 114
  • pronájem výrobních prostor
  • údržba silnic
  • manipulační práce
  • příprava půdy,  setí
  • zemní práce
  • laboratorní rozbory půdy a rostlin, včetně doporučení 
Ostatní služby
Ostatní služby
Ostatní služby
Ostatní služby
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz