Agropodnik

Zpracování dat

Plány hnojení

K následnému vytvoření aplikačních map pomocí výpočetní techniky, je využíváno geografických informačních systémů. Zde využíváme produkt firmy SOILTEQ s označením SGIS. Je užit algoritmus, jehož základem je metodika ÚKZÚZ, umožňující stabilizaci obsahu živin v půdě a optimalizaci výživného stavu.

Aplikační mapa je z technického pohledu soubor dat, kde k souřadnicím celého pozemku je uvedena dávka aplikovaného hnojiva. Takto vytvořená mapa je poté přenesena do palubního počítače FALCON v samojízdném aplikátoru pevných průmyslových hnojiv firmy AG-CHEM s typovým označením TERRA-GATOR 8203 AIRMAX 2000, jenž umožňuje variabilní aplikaci dvou hnojiv současně.
Precizní zemědělství
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz