Agropodnik

Močovina

Močovina

Složení, vzhled a vlastnosti:

Močovina je diamid kyseliny uhličité - CO(NH2). Je to neutrální organická sloučenina s vysokým obsahem dusíku (více než 45 % N) ve formě amidické. Vyrábí se syntézou z amoniaku a oxidu uhličitého. Granulovaná močovina jsou bílé granulky, lehce rozpustné ve vodě. Močovina je povrchově upravena proti spékavosti.

Technické parametry:

Močovina vyhovuje těmto požadavkům:

Celkový dusík v pův. vzorku v % min.   
Obsah biuretu v % max.
Obsah 0,5 až 2,5 mm v % min.
Sypkost v % min.
45,5
01,0
90,0
96,0

Použití:

Močovina se používá jako dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k základnímu hnojení, tj. před setím, případně s ní přihnojujeme v době vegetace. Všude tam, kde není k dispozici DAM, je možné použít roztok močoviny ke hnojení na list.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Pšenice oz., ječmen oz.   
Žito, oves
Řepka ozimá
Brambory
200 - 300
150 - 250
300 - 500
150 - 400

Balení, doprava a skladování:

Hnojivo je balené v PE pytlích po 50 kg nebo volně ložené. Hnojivo se zásadně dopravuje v uzavřených a krytých dopravních prostředcích chráněné před vlhkostí. Hnojivo je nevýbušné a nehořlavé. Z hlediska požární bezpečnosti je zařazeno do třídy hořlavosti B, do skupiny požárního nebezpečí 1. Pro skladování platí ČSN 46 5750.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz