Agropodnik

LAV

Složení, vzhled a vlastnosti:

Ledek amonný s vápencem je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku. Tvoří jej směs dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2 až 5 milimetrů.

Jejich vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti zaručují výbornou skladovatelnost. Sypká hmotnost je 950 až 1000 kg/m3 a sypný úhel činí 30o. Výrobek je povrchově upraven proti spékavosti.

Technické parametry:

Celkový dusík v % min.     26,2

Granulometrické složení:

2 až 5 mm v % min.
Pod 1 mm v % max.   
Nad 10 mm v %
90,0
01,0
00,0

Použití:

Kombinace dvou forem dusíku umožňuje používání ledku amonného s vápencem jak k hnojení před setím nebo výsadbou, tak i v době vegetace rostlin.

Hnojivo je vhodné prakticky ke všem plodinám a do všech půd.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obecně lze rozlišit dávky ledků podle doby použití - brzy z jara a přihnojení za vegetace.
PlodinaJaroZa vegetace
Pšenice oz., ječmen oz.100 - 200100 - 200
Žito80 - 18080 - 180
Ječmen jarní 150 - 200-
Okopaniny 150 - 200150 - 200
Kukuřice na siláž200 - 400-

Balení, doprava a skladování:

Ledek amonný s vápencem se dodává volně ložený, popř. v polyetylenových pytlích 50 kg, jako paletovaný výrobek po 1200 kg (24 pytlů po 50 kg) fixovaný PE folií, ve velkokapacitních vacích big-bag po 500 a 1000 kg. Ledek amonný s vápencem se přepravuje výsypnými vagóny, loděmi a krytými silničními dopravními prostředky nebo otevřenými dopravními prostředky zakrytými plachtou.

Skladuje se ve skladech, vyhovujících příslušným ustanovením ČSN 46-5750. Musí se skladovat na podlaze opatřené nepropustným povrchem a musí být chráněn před vlivem povětrnostních podmínek, aby nemohlo dojít k druhotnému znečištění a navlhnutí.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz