Agropodnik

Urea stabil

Složení, vzhled a vlastnosti:

Granulované dusíkaté hnojivo, určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace.
 

Technické parametry:

Obsah dusíku celkem v % N min.
inhibitor ureázy NBPTx v % min.
biuret v % max.
Obsah částic 0,5 až 3,15 mm v % min.
Obsah částic velikosti pod 0,5mm v % max.   
46,0
  0,05
  1,2
90,0
  3,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1; olovo 10; rtuť 1; arzén 10; chrom 50
 

Použití:

UREAstabil je močovina upravená přídavkem inhibitoru ureázy NBPT, který stabilizuje močovinu, zpomaluje její rozklad a omezuje ztráty dusíku po její aplikaci na půdu únikem amoniaku. Po aplikaci hnojiva na povrch půdy při základním hnojení se doporučuje hnojivo zapravit do půdy kultivací. UREAstabil je vhodným hnojivem pro podpovrchovou lokální aplikaci při zakládání porostů zemědělských plodin.
 
Při regeneračním přihnojení ozimých plodin aplikovat na půdách s nízkou sorpční schopností max. 200 kg  UREAstabil na hektar. Nepoužívat na začátku jarní vegetace k hnojení řepky ozimé silně poškozené vyzimováním. Hnojivo UREAstabil je vhodné pro přípravu roztoků ke hnojení na list.
 

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

obilniny              
řepka olejná
brambory, cukrovka, kukuřice   
travní porosty
150 - 400
300 - 450
200 - 400 
150 - 450

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu dusíku. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich dělení s využitím platných normativů při zohlednění předplodiny a hnojení statkovými hnojivy a využití objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).
 

Podmínky skladování:

Skladujte mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte v originálních a uzavřených obalech, při teplotách do +35 °C. Dlouhodobé skladování při teplotách nad +35 °C a za přístupu vzdušné vlhkosti snižuje účinnost inhibitoru ureázy.

Při skladování delším než 18 měsíců lze hnojivo použít, ale vzhledem k nižší účinnosti inhibitoru ureázy je jeho působení obdobné jako při hnojení močovinou.

 Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

 

© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz