Agropodnik

Fosmag MK

Fosmag

Složení, vzhled a vlastnosti:

FOSMAG MK je granulované fosforečné hnojivo s obsahem hořčíku, síry a vápníku. Hnojivo obsahuje citrátově rozpustnou a vodorozpustnou složku fosforu pocházející ze superfosfátu a zásobní fosfor. Zdrojem zásobního fosforu je mikromletý apatit. Velikost povrchu mikromletých částic použitých v granulátu zaručuje využití tohoto hnojiva pro zásobní hnojení fosforem.

Technické parametry:

Celkový obsah fosforu jako P2O5 v %
Fosfor rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %   
Fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %
Obsah hořčíku jako MgO v %
Obsah vápníku jako CaO v %
Obsah síry jako S v %
Částice od 1 mm do 5 mm v % min.
Částice pod 1 mm v % max.
Částice nad 10 mm v %
25,0
10,0
06,0
02,0
36,0
07,0
90,0
03,0
00,0

Použití:

FOSMAG MK se doporučuje používat k zásobnímu hnojení s využitím přednostně na kyselejší půdy (s hodnotou pH pod 6,5) především na podzim při přípravě půdy, ale také na jaře. FOSMAG MK je vhodné použít ke hnojení k předplodinám luskovin, k obilninám, cukrovce, krmné řepě, červené řepě, krmným plodinám a zeleninám jako košťáloviny, ředkvička, špenát, chřest apod.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Dávky je vhodné přizpůsobit potřebě hnojení fosforem, hořčíkem, sírou a intenzitě vápnění (s využitím výsledků rozborů půd).

Obilniny
Cukrovka
Košťálová zelenina   
600-700
600-800
500-700

Balení, doprava a skladování:

Hnojivo se dodává volně ložené nebo pytlované v PE obalech po 50 kg v krytých železničních vagonech. Během přepravy musí být hnojivo chráněno před navlhnutím. Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz