Agropodnik

Amofos

Složení, vzhled a vlastnosti:

Amofos je granulované hnojivo, dovážené převážně z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Podstatnou složkou je fosforečnan amonný, který se získává z apatitového koncentrátu neutralizací kyseliny fosforečné amoniakem. Dodávají se různé druhy s kolísajícím obsahem dusíku a fosforu. Z celkového obsahu fosforu je min. 40% vodorozpustného P2O5. Granule jsou šedobílé.

Technické parametry:

Obsah fosforu jako P2O5 v % min.   
Obsah dusíku jako N (NH3) v %
Vlhkost v % H2O max.
Granule 1-4 mm v % min.
Granule do 1 mm v % max.
Granule nad 6 mm v %
52,0
12,0 +- 1,0
01,0
95,0
03,0
00,0

Použití:

Hnojivo se doporučuje aplikovat k podzimnímu předseťovému hnojení fosforem. Protože je dobře rozpustné ve vodě, je doporučováno i k regeneračnímu hnojení ozimů, zvláště na půdách s vysokou zásobou draslíku, nebo se používá k výrobě směsných hnojiv.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Brambory
Cukrovka, zelí
Plodové zeleniny   
Jahody
200-250
150-200
100-150
010-150

Balení, doprava a skladování:

Hnojivo se dodává volně ložené nebo pytlované v krytých železničních vagonech. Během přepravy musí být hnojivo chráněné před navlhnutím. Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz