Agropodnik

Hořká sůl

Složení, vzhled a vlastnosti:

Minerální krystalické hnojivo s obsahem hořčíku a síry.

Technické parametry:

Hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v % min. 15,0
Síra jako SO4 2- v % min. 33,0


Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:
kadmium 1; olovo 10; rtuť 1; arzen 10; chrom 50.

Použití:

Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku hořčíku v rostlinách. Používá se výhradně v roztoku k listové aplikaci. Aplikuje se ve 2-5 % koncentraci na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti škodlivým činitelům u polních plodin.

Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat s výrobcem pesticidu. Hořká sůl je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat. Hořká sůl není na světle stálá a reaguje i na teplotu a vzdušnou vlhkost. Dochází při tom k rekrystalizaci, která nemá vůbec žádný vliv na rozpustnost hořké soli ve vodě. Tato vlastnost je pro tuto sůl typická.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obiloviny (od odnožování do tvorby klasů)
Kukuřice (od 4 listu do květu)
Řepka (od butonizace do květu)
Cukrovka (od konce května do června)
Vinná réva (po odkvětu do začátku srpna)
Brambory (do květu)
Hrách, bob (před květem)
Zelenina (v období max. přírůstků hmoty)
Ovocné stromy (do tvorby plodů)
Konifery (při příznacích nedostatku hořčíku)   
1-2x v 5 % koncentraci roztoku
1-2x v 5 % koncentraci roztoku
1-2x v 5 % koncentraci roztoku
1-2x v 5 % koncentraci roztoku
1-2x v 3-5 % koncentraci roztoku
1-2x v 2-3 % koncentraci roztoku
1-2x v 5 % koncentraci roztoku
1-2x v 2-3 % koncentraci roztoku
2-3x v 2 % koncentraci roztoku
2-3x v 2-3 % koncentraci roztoku 
   

Balení, doprava a skladování:

Skladujte v uzavřených originálních obalech. Skladujte v suchu odděleně od potravin. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami! Balení: 25 kg nebo 50 kg. Doba skladovatelnosti: 10 let od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz