Agropodnik

Microtop

Složení, vzhled a vlastnosti:

Minerální krystalické hnojivo s obsahem hořčíku, síry, bóru a manganu.

Technické parametry:

Hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v % min. 15,0
Síra jako S v % min.                                         33,0
Bór jako B v %                                                   1,0
Mangan jako Mn v %                                         1,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:
kadmium 1; olovo 10; rtuť 1; arzen 10; chrom 50.
 

Použití:

Listové hnojivo v krystalické formě s okamžitým účinkem a živinami hořčíku, síry a dodatečně i bórem a manganem. Hnojivo doplňuje rostoucí potřebu mikroživin a je ihned zcela vstřebáváno listy.
Rychle a jistě zabraňuje výskytu nedostatku hořčíku, síry, bóru a manganu během růstu. Umožňuje rychlou, cílenou a přesně odměřenou aplikaci bóru a manganu v kombinaci s hořčíkem a sírou u kultur citlivých na bór.  
 

Aplikace:

Obiloviny
Řepka ozimá
Kukuřice
Cukrovka
Brambory
Vinná réva
 
Slunečnice
Košťálová zelenina     
od odnožování do tvorby klasů
od výhonku až po tvobu poupat
od stadia 10.listu
od zapojení řádku až k fungicidním opatřením
s ošetřením proti plísni bramborové
od stádia 3.listu až do doby před květem
po květu až do zač. srpna
od stádia 8. listu až do květu
od stádia 6. listu až do poloviční velikosti hlav
   

Dávkování:

K pokrytí potřeby a k potlačení skrytého nedostatku 25 kg/ha ve 400 l vody. Při velkém nedostatku, resp. při vysoké potřebě živin, se dávka aplikuje 2x - 4x za sebou.
U rostlin citlivých na bór by se měl microtop použít jen po zjištění obsahu bóru v rostlinách.
 

Balení, doprava a skladování:

Skladujte v uzavřených originálních obalech. Skladujte v suchu odděleně od potravin. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami!
Balení: 25 kg nebo 50 kg.
Doba skladovatelnosti: 10 let od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz