Agropodnik

Variabilní hnojení dusíkem - N-sensor

N-Sensor ALS - unikátní systém pro přesné zemědělství, vyvinutý pro variabilní dávkování dusíkatých hnojiv i dalších vstupů na základě optického měření obsahu chlorofylu a hustoty porostu. Je to systém sensoru a softwaru, kde optické sensory měří za pohybu stroje intenzitu a spektrální složení světla odraženého od porostu a na základě těchto údajů je palubním počítačem podle kalibrační křivky stanovena optimální dávka dusíku. Tato doporučená dávka je on-line přenesena do řídícího počítače postřikovače a umožňuje tak variabilní aplikaci dusíku podle potřeby rostliny v jednotlivých částech pozemku. N-sensor ALS disponuje vlastním aktivním zdrojem světla, což umožňuje jeho použití po celých 24 hodin.

Stanovení optimální dávky dusíku prostřednictvím N-sensoru má pozitivní vliv na obsah bílkovin v zrnu a na výnos. Porosty jsou vyrovnanější výnosově i kvalitativně. Tím, že aplikujeme pouze potřebné množství dusíku, snižuje se riziko ztrát povrchovým smyvem, vyplavením  či únikem amoniaku a aplikovaný dusík je lépe využit. Rovněž můžeme snížit i riziko poléhání obilovin.
N-sensor-Yara
Mapa aplikace  N
N-sensor
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz