Agropodnik

Draselná sůl granulovaná 60%

Složení, vzhled a vlastnosti

V podstatě technická sůl - chlorid draselný - s obsahem 60 % oxidu draselného. Je tvořena krystalky nebo granulovaná v barvě bílé, bílošedé nebo načervenalé. Sypná hmotnost 1030 kg/m3, sypný úhel 38°.

Technické parametry

Obsah drasla v % K2O min.   
Obsah vody v % H2O max.
58,0
01,0
 

Ve formě krystalické:

Obsah částic pod 1 mm v % min.    
Obsah částic nad 4 mm v % max.
95,0
01,5
 

Ve formě granulované:

Obsah částic 1-5 mm v % min.
Obsah částic pod 1 mm v % max.
Obsah částic nad 10 mm v % max.   
95,0
03,0
00,0

Použití

Hnojivo obsahuje vodorozpustný draslík bez dalších balastních příměsí. Obsah chlóru se pohybuje kolem 40%. Používá se k základnímu hnojení.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Pšenice ozimá, žito   
Ječmen
Řepka ozimá
Brambory
Cukrovka
180 - 300
250 - 400
200 - 350
390 - 540
480 - 770

Balení, doprava a skladování:

Dodává se převážně ve volně loženém stavu, na přání zákazníka v plastových pytlích po 50 kg. Skladování musí být zajištěno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz