Agropodnik

Síran amonný krystalický

Síran amonný

Složení, vzhled a vlastnosti:

Síran amonný je bílá až našedlá krystalická látka, která se snadno rozpouští ve vodě. Obsahuje min. 20,3 % dusíku ve čpavkové formě a 24 % síry. Hnojivo má sklon již při malých změnách vlhkosti a teploty ke ztvrdnutí, a proto se k němu přidává hydrofobizační přípravek. Při teplotě nad 150 stupňů C se uvolňuje čpavek a vzniká NH2SO4. Sypná hmotnost je kolem 900 kg/m3.
  

Technické parametry:

Síran amonný vyhovuje těmto požadavkům:

Čpavkový dusík jako N v % min.   
Vlhkost v % max.
Volná kyselina sírová v % max.
Částice pod 0,2 mm v % max.
20,3
01,5
00,2
20,0
 

Použití:

Síran amonný je fyziologicky i chemicky kyselé dusíkaté hnojivo, vhodné ke všem plodinám na neutrálních půdách. S ohledem na rychlost nitrifikace NH4+ je mnohem pomalejší oproti jiným dusíkatým hnojivům a je proto vhodný k základnímu hnojení na podzim. Hodí se zvláště k plodinám, které snáší kyselou reakci (oves, žito, brambory apod.). Pro svůj obsah síry jeho význam vzrůstá především u brukvovitých (řepka, hořčice) a siličnatých rostlin (chmel, cibule apod.).

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Cukrovka
Brambory   
Řepka
80-100
70-100
100

Balení, doprava a skladování:

Dopravuje se volně ložený.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz