Agropodnik

Ledek vápenatý 15%

Složení, vzhled a vlastnosti:

LV - ledek vápenatý je dusíkaté hnojivo s obsahem 15 % dusíku. Tvoří jej bílé granule o velikosti 1 až 4 mm, obsahující dusičnan vápenatý s hydrátovou vodou a asi 10 % dusičnanu amonného. Na vzduchu rychle vlhne a dobře se rozpouští i v malém množství vody. Hnojivo nemá sklon ke spékavosti.

Technické parametry:

Obsah celkového dusíku v %    15,0

Granulometrické složení:

Obsah částic od 2 mm do 5 mm v % min.   
Obsah částic pod 1 mm v % max.
Obsah částic nad 10 mm v %
90,0
05,0
00,5

Použití:

Ledek vápenatý je typickým hnojivem „na list“ s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti. Doporučuje se především k regeneračnímu hnojení ozimů, k pozdnímu (kvalitativnímu) přihnojení obilnin, k přihnojení zesláblých porostů jetelovin, k přihnojení cukrovky, krmné řepy, máku, kukuřice, směsek na zeleno i k operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Ječmen jarní
Pšenice jarní
Okopaniny
Louky a pastviny
Kořenová zelenina, košťáloviny
Plodová zelenina
Cibulová a listová zelenina
Rané brambory
Luskoviny
Jádroviny, peckoviny, drobné ovoce   
Jahody
Vinná réva
250 - 400 na jaře
150 - 200 na jaře 200 - 250 během vegetace
250 - 400 na jaře 250 - 400 během vegetace
200 - 400 na jaře 300 - 600 během vegetace
180 - 360 během vegetace
180 - 240 během vegetace
max. 180 během vegetace
max. 180 během vegetace
max. 140 během vegetace
180 - 360 během vegetace
max. 360 během vegetace
50 - 100 během vegetace
                                        
Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Balení, doprava a skladování:

Ledek vápenatý se dodává volně ložený nebo paletovaný po 1200 kg v polyetylenových pytlích o hmotnosti 50 kg, fixovaný PE fólií.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz