Agropodnik

DASA 26-13

Technické parametry:

Celkový dusík jako N v %
Celková síra jako S v %
Částice od 2 mm do 5 mm v % min.   
Částice pod 1 mm v % max.
Částice nad 10 mm v %
26,0 (1/3 dusičnanový, 2/3 amonný)
13,0
90,0
03,0
00,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium1; olovo 10; rtuť 1,0; arzen 10; chrom 50.

Použití:

Dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny, brambory).

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Ozimá pšenice a ozimý ječmen   
Ozimá řepka, slunečnice
Okopaniny
Kukuřice na siláž
Zelenina
Cibuloviny
Bobovité plodiny
120-080 na jaře
120-150 na jaře   
150-220 na jaře
300-400 na jaře
150-300
150-200
150-200
120-180 během vegetace
180-250 během vegetace
150-220 během vegetace

                  
Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávkya jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Balení, doprava a skladování:

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. Hnojivo je dodáváno v PE obalech po 50 kg a big-bag vacích po 500 kg. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech.

Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce, nepodléhá předpisu ADR/RID.Doba skladovatelnosti: 18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz