Agropodnik

Superfosfát granulovaný trojitý

Složení, vzhled a vlastnosti:

Univerzální jednosložkové fosforečné hnojivo s vysokým obsahem fosforu v granulované formě. Jedná se o fyziologicky neutrální, rychle působící hnojivo.
 

Technické parametry:

Celkový obsah kys. fosforečné v % P2O5 min.
Obsah vodorozp. kys. fosf. v % P2O5 max.
Obsah volné kys. fosf. v % P2O5 max.
Vlhkost v % H2O max. 2,0 obsah částic 1-4 mm v % min.   
Obsah částic pod 1 mm v % max.
Obsah částic nad 10 mm v % max.
45,0
39,0
05,0
90,0
03,0
00,0

Obsah rizikových látek je kontrolován u kadmia, arsenu, olova, rtuti a chromu.
 

Použití:

Používá se jako univerzální rychlepůsobící hnojivo pro základní hnojení, na přihnojení ve fázi kritické potřeby pro všechny normálně zásobené půdy. Nehodí se pro půdy bohatě zásobené vápnem s vyšším obsahem železa, hliníku a pro půdy silně kyselé.
 

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obiloviny
Cukrovka
Brambory
Zelenina, ovoce   
200-250
300-350
200-250
250-350

Balení, doprava a skladování:

Volně ložené hnojivo se přepravuje krytými dopravními prostředky. Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou. 
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz