Agropodnik

Superfosfát granulovaný dvojitý

Prodej hnojiv

Složení, vzhled a vlastnosti:

Univerzální fosforečné hnojivo v granulované formě s vyšším obsahem kyseliny fosforečné. Vzhledem k použití výrobních technologií s neutralizací NH3 obsahuje hnojivo zbytkový dusík. Dodává se ve formě šedých až šedohnědých granulí.

Technické parametry:

Celkový obsah kys. fosforečné v % P2O5 min.
Obsah vodorozp. kys. fosforečné v % P2O5 min.
Obsah v % P2O5 rozpustný v 2 % kys. citronové min.   
Obsah volné kys. fosforečné v % P2O5
Obsah S v % min.
Obsah Ca v % min.
Vlhkost v % H20 max.
Obsah částic 1-4 mm v % min.
Obsah částic pod 1 mm v %
Obsah částic nad 10 mm v %
33,0
30,0
32,0
00,8
09,0
11,0
02,0
90,0
05,0
00,0

Použití:

Dávkování hnojiva je nutné provádět v závislosti na zásobenosti půdy fosforem, druhu půdy a druhu pěstované plodiny. Nezanedbatelný je i obsah síry a vápníku. Je zvláště vhodné pro základní hnojení na půdách s nasyceným komplexem pro pěstování obilnin, cukrovky, brambor a zeleniny.

Orientační dávky hnojiva v kg/ha:

Obiloviny
Okopaniny   
Kukuřice
Pícniny
70-80
70-100
100-120
80-100

Balení, doprava a skladování:

Granulovaná hnojiva se dodávají jak volně ložená v krytých dopravních prostředcích, tak i pytlovaná. Hnojivo musí být skladováno v suchých větraných skladech. Hnojivo je nevýbušné a nehořlavé.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz