Agropodnik

Služby

Agropodnik a.s. Hradec Králové poskytuje pro své zákazníky ucelenou řadu služeb, což prakticky znamená vše od přípravy půdy a setí, až po sklizeň.
Mezi stěžejní služby patří ochrana rostlin, variabilní aplikace minerálních hnojiv samochodnými stroji, aplikace melasových výpalků a vápnění. Doplňuje je variabilní hnojení dusíkem, hnojení organickými hnojivy i doprava hnojiv.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz