Agropodnik

Precizní zemědělství

Metody v precizním zemědělství.

Systém precizního zemědělství lze charakterizovat jako snahu o zlepšení výsledků praktického hospodaření, dosažení vyššího zisku s využitím existující prostorové nerovnoměrnosti půdních vlastností.

Ukazuje se, že existují významné rozdíly v půdní úrodnosti v rámci jednotlivých lokalit a zcelených půdních bloků. Je třeba proto přizpůsobit jednotlivé pracovní operace charakteru půdy v dané lokalitě. S možností využití lokalizačního systému Global Position System lze nevyrovnanost polí mapovat a následně provádět agrotechnická opatření reagující na tuto variabilitu.

Jedním z možných způsobů jak reagovat na měnící se podmínky při konkrétní operaci je cílená aplikace hnojiv.
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz