Agropodnik

Realizace projektu 'Snížení energetické náročnosti technologií v Agropodnik Hradec Králové'

     Společnost Agropodnik a.s. Hradec Králové realizovala v roce 2020 projekt "Snížení energetické náročnosti technologií v Agropodnik Hradec Králové" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s místem realizace stř.Sadová, k.ú. Dohalice, okres Hradec Králové. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti technologií, předmět projektu nákup nového nakladače.
     Projekt je spolufinancován Evropskou unií, číslo projektu CZ.01.3.10/0.0./0.0/18_183/0017064.
CLAAS Scorpion publicita 1
CLAAS Scorpion pohled stroj 1
CLAAS Scorpion pohled stroj 3
CLAAS Scorpion nářadí 2
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz